„Jémine domine, masopust pomine, jémine domine, masopust pryč“!

Masopustní průvod zorganizovala ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři popatnácté. V úterý 1. března se vydal o půl druhé hodině průvod maškar a muzikantů směrem k jaroměřskému rynku. Před městským úřadem požádal starostu města o feruli (povolení) a potom už se tradičně předváděly scénky podle lidových říkadel, hospodyně tancovaly mazurku s medvědem, aby zajistily hojnou příští úrodu a hospodáři kupovali koně, prasátko či jiná zvířata. Výsledkem masopustního rejdění dětí a učitelů není jen veselé připomenutí tradice ale i pomoc potřebným. Každoročně spokojení diváci přispívají na dobrou věc do pokladniček Domova sv. Josefa v Žirči.
S obrovskou radostí na vědomost všem dáváme, že se během masopustního koledování po jaroměřském náměstí a okolí, podařila nashromáždit zatím rekordní finanční částka
8 867,-Kč, která podpoří rekonstrukci výtahu na odlehčovací službě v budově s. Kláry!
Naše poděkování také patří Johnově pekárně z Josefova, Řeznictví Uhlíř Jaroměř a spolku Pronáměstí za starost o nakrmení všech koledníků. Děkujeme!
„Máme smutek a zármutek, Masopust nám rychle utek!“ A tak se těšíme napřesrok!

Jarka Holasová

foto: Jana Jaklová