„My jsme se k vám přišli ptáti, smíme-li tu zadupati…“

Potřinácté navštívili žáci a učitelé Domov sv. Josefa v Žirči s Masopustním ohlédnutím. Jde o tradici navazující na masopustní průvod v Jaroměři, který organizuje ZUŠ F. A. Šporka společně se spolkem Pronáměstí. Masopustní průvod v Jaroměři vyšel o masopustním úterý od Základní umělecké školy F. A. Šporka už potřinácté. S koněm, s mazurkou s medvědem, s lidovými písničkami a říkadly se nám dařilo v deštivém odpoledni loudit úsměvy na tvářích kolemjdoucích, kteří štědře přispívali do kasiček. V sobotu 29. února jsme zpívali a koně prodávali na třech budovách Domova sv. Josefa a obnos předali. Byl opět vyšší než vloni, celých 6498,-Kč! Poslouží jako příspěvek na koupi stavěcího lehátka, které nemocným klientům poslouží k rehabilitaci. Všem dárcům pěkně děkujeme a štěstí, zdraví vinšujeme a těšíme se zase za rok!

za maškary a muzikanty Jarka Holasová