Soubor Conviivum, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř: Á hrome!

Úplně nová zpráva o vám docela neznámých událostech, které tomu předcházely, rychle sepsaná a po tmě na světlo vydaná a jen pro vás kontaktně a na těsno sehraná!
dramaturgie a režie: Jarka Holasová a soubor
hrají: Jan Kosejk a Tereza Prokešová