Kubíčková Ivana

1983 – 1994 ::
studium hry na klavír v LŠU Havlíčkův Brod
ve třídě p. uč. Milady Hudcové a Blanky Skálové
1994 – 1999 ::
studium na VŠP Hradec Králové
obor učitelství pro střední školy – hudební výchova a matematika
hra na klavír ve třídě doc. Mgr. Michala Chrobáka
2001 – 2007 ::
studium na Konzervatoři Pardubice
hra na klavír ve třídě MgA. Jany Turkové
1999 – 2001 ::
učitelka hry na klavír v SZUŠ Nuselská, Havlíčkův Brod
2001 – 2004 ::
učitelka hry na klavír v ZUŠ Smiřice
od roku 2001 ::
učitelka hry na klavír v ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři
od roku 2016 ::
studium v Metodickém centru při Hudební fakultě JAMU Brno
kurz1 – Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní literatury
kurz2 – Stylová klavírní interpretace a moderní teorie klavírní hry
kurz3 – Aplikace nových studijních materiálů a pomůcek ve výuce klavírní hry

koníčky 
:: Komorní pěvecké sdružení Cantus Jaroměř
:: domácí mazlíci – činčilka a králička
:: koně – Jízdárna Proruby-Brzice