Brass Orchestra

Brass Orchestra vznikl v roce 1995. Jeho řízením byl pověřen učitel žesťových nástrojů František Schejbal, pro své dlouholeté zkušenosti trumpetisty Velkého dechového orchestru v Hradci Králové.

Brass Orchestra

K prvnímu vystoupení došlo v roce 1996 na Školní akademii v Městském divadle v Jaroměři. V té době zde působilo pouze osm hráčů. Repertoár tvoří skladby dechové, koncertní, muzikálové a filmová hudba.
V roce 2006 a 2007 došlo ke změnám v metodice i organizaci orchestru.
Do činnosti a působení se zapojili učitelé dechových nástrojů. Začaly probíhat dělené zkoušky po jednotlivých nástrojových sekcích tak, aby došlo k maximálnímu zlepšení, jak po technické stránce, tak i celkového zvukového projevu.

Od září školního roku 2009-2010 převzal dirigentskou taktovku učitel žesťových nástrojů Roman Horský.
S orchestrem navázaly spolupráci jaroměřské mažoretky při DDM Klíč vedené paní Veselkovou. Proběhla již tři společná úspěšná vystoupení. Ve spolupráci můžeme nadále pokračovat.
Naším letošním úkolem je nacvičit několik nových skladeb. Založili jsme tradici promenádních koncertů v lázních Velichovky, které jsou velmi oblíbené u lázeňských hostů. Obnovili jsme na spolupráci s partnerským polským městem Ziebice, kde jsme už několikrát účinkovali. Také v letošním školním roce opět chystáme v jaroměřském divadle Novoroční koncert. Mimo jiné procvičujeme hraní v pochodové sestavě, které nás čeká na jaře v ulicích Jaroměře. Náš repertoár je pestrý a různorodý, od klasických pochodů, polek, přes hudbu filmovou až po populární písně známých kapel. V orchestru nyní působí okolo dvaceti hráčů.