Významní absolventi

Věra Binarová studovala hru na housle ve třídě Jaroslava Voňky, na Konzervatoři v Pardubicích hru na violu ve třídě prof. Miloslava Nečesaného a na AMU v Praze ve třídě prof. Jaroslava Motlíka. Své hudební vzdělání si rozšířila na vysoké škole ve Vídni (Hochschule für Musik) u prof. Siegfrieda Fühlinga a profesorky Marie Hlouňové. Běhen studia se zúčastnila interpretačních kurzů v německém Iserlohnu a působila v orchestru Nadace Yehudi Menuhina. Svoje sólové působení zahájila v zahraničí koncertem na festivalu v německém Wiesbadenu 1996. Od roku 1994 je členkou a sólistkou Talichova komorního orchestru, se kterým koncertovala v mnoha evropských zemích. Spolupracovala také se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně, Koncertní a taneční sál školy. s významnými umělci jako např. Jan Talich ml., Shizuka Ishikava a Pavel Šporcl. Intenzivně se věnuje komorní hře, od roku 1998 byla členkou smyčcového kvarteta Jupiter, pravidelně spolupracuje s komorním souborem Capella Santa Caecilia (uměleckým vedoucím je Ivan Ženatý). Na svých recitálech spolupracuje s klavíristkou Jitkou Čechovou a její repertoár zahrnuje všechna stěžejní díla violové literatury. (text převzat z programu 295. abonentního koncertu KPH) 

Sabina Břeská, jaroměřská rodačka zde studovala ve třídě Jaroslavy Gaberové hru na klavír a na pardubické konzervatoři v Pardubicích ve třídě pani profesorky Jany Mičulkové. V současné době je studentkou Institutu pro umělecká studia Ostravské Univerzity. V tomto roce absolvuje Sabina Břeská roční stáž v Litvě.

Markéta Černá – Kočí pochází z Broumova a od roku 1982 studovala soukromě hru na housle u pana Kulhánka z Rasošek. Na naší škole absolvovala I. a II. cyklus ve třídě Jaroslava Voňky a Věry Binarové. Dále pokračovala ve studiu na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové (aprobace matematika – hudební výchova). Působila jako houslistka v komorního orchestru v Jaroměři. Od roku 1991 řídí chrámový sbor a orchestr u sv. Mikuláše v Jaroměři. 

Nikola Hájková – Prokopová studovala na ZUŠ v Jaroměři zobcovou flétnu ve třídě Miloše Tölga, Danuše Bergerové a Olgy Gaberové a klarinet ve třídě Miloše Tucha. Ve studiu hry na klarinet pokračovala v Hradci Králové u Jiřího Šlégla, na Konzervatoři v Pardubicích u prof. Ludvíka Posekaného a dále pokračovala na JAMU u prof. Spilky v Brně. Kromě toho studovala i v Anglii na University of Leeds. V současné době vyučuje klarinet a zobcovou flétnu na zdejší Základní umělecké škole.

Olga Luštincová se na klarinet učila u Jiřího Tölga a Miloše Tucha. Na Konzervatoř v Teplicích v Čechách byla přijata v roce 1993 a o rok později obsadila v soutěži Concertino Praga páté místo. Studovala na JAMU v Brně u prof. Spilky a působí v dívčí kapele České buchty v Praze. 

Petr Pálka hrál na lesní roh od 8 let ve třídě Jana Holubce a na Konzervatoři v Pardubicích u profesorů Jaroslava Vlasatého, Jiřího Janeby a Otakara Tvrdého. Ve třetím ročníku konzervatoře začal studovat také sólový zpěv a ve čtvrtém ročníku dirigování u prof. Nováka. Založil dětský pěvecký sbor Kajetánek v České Třebové. Od září 1997 vede spolu s manželkou dětský sbor Severáček, který je součástí ZUŠ v Liberci od roku 1994, a pěvecký sbor Ještěd. Se sborem Severáček se v létě 1999 účastnili mezinárodní soutěže sborů v Anglii, kde získali 2. místo z celkového počtu 29 sborů. 

Eduard Paseka hrál od roku 1992 na lesní roh ve třídě Petra Pálky na ZUŠ v Jaroměři a později na pardubické konzervatoři u profesora Otakara Tvrdého. Zpíval v chlapeckém sboru Boni Pueri a vystupoval s dětským sborem Severáček a Bohemia choir.

Jana Nováková – Kovářová studovala na ZUŠ v Jaroměři hru na housle u Jaroslava Voňky a Věry Binarové a na Konzervatoři v Pardubicích u prof. Ladislava Navrátila. Poté ještě krátce studovala na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity – obor hra na housle u prof. Mgr. Vítězslava Kuzníka. Působila jako houslistka komorního orchestru v Jaroměři a členka mezinárodního ekumenického sboru a orchestru, který sdružuje zpěváky a hudebníky z Třebechovic pod Orebem, Budapešti a Drážďan. V současné době je houslistkou a zpěvačkou kůru kostela Nanebevstoupení Páně v Josefově a houslistkou souboru, který se věnuje ranně barokní hudbě. Od roku 1998 vyučuje na ZUŠ v Jaroměři hru na housle, violu a violoncello.

Jiří Pek studoval zpěv u Evy Špryňarové, Noemy Hrbáčkové, Olgy Modráčkové a Kristýny Tázlerové v Jaroměři. Poté pokračoval na pardubické konzervatoři u Mgr. Miloslava Stříteského, obor operní zpěv. Je zpěvákem kapely Lucky band v HK, získal stříbrného Slavíka města HK, vyhrál v TV pořadu Rozjezdy pro hvězdy, patřil mezi 60 nejlepších zpěváků prvního ročníku pořadu Česko hledá superstar, získal 14. místo na celostátní soutěži konzervatoří v kategorii operní zpěv a je sólistou Iuventus Cantans Pardubice.

Radka Prokešová se učila hrát na zobcovou flétnu u Olgy Gaberové, na klavír u Olgy Gaberové a Zdeňka Bergera. Později studovala hru na klavír ve třídě prof. Daškové a zpěv u prof. Marie Vaniakové. Učí na ZŠ Boženy Němcové v Jaroměři a vede dětský sbor Skřivánek.

Petr Slezák studoval hru na pístový trombon u Františka Schejbala a poté u Romana Horského hru na snižcový pozoun. Poté absolvoval na Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze.

Jitka Slezáková začala hrou na klavír ve třídě Jaroslavy Gáberové, později studovala na pedagogické fakultě v Hradci Králové u prof. Michala Chrobáka klavír a u prof. Jany Machačové zpěv. Během studií působila v pěveckém sboru Smetana, pracovala v Rádiu OK a byla učitelkou na naší ZUŠ.

Markéta Švábová začala hrou na klavír na LŠU v Kutné Hoře a v Jaroměři ve třídě Jaroslavy Gaberové. Studovala na Konzervatoři v Pardubicích ve třídě prof. Sylvie Hönigové a prof. Pavlíny Smutné, na Umělecko – pedagogické katedře ostravské univerzity u prof. Xenie Hranické. Také působila jako učitelka na ZUŠ v Jaroměři.