Soubor Je to tajný!, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř: Jeden

Blízká, hodně prašná a zakouřená performance pro diváky bez respiračních obtíží.
„Usoudil, že kraj hyne, poněvadž je tam málo stromů. A protože nemá nějakou důležitou práci, rozhodl se, že tu situaci napraví. Objevil znamenitý prostředek, jak být šťastný.“ (Jean Giono)
Je to tajný! je soubor literárně dramatického oboru, kterému není jedno, co se kolem nás děje.
Na krajské přehlídce Audimafor byl soubor za inscenaci odbornou porotou oceněn doporučením do národních kol přehlídek Šrámkův Písek a Wolkrův Prostějov. Pavlína Tichá pak Cenou za výtvarné pojetí performance-za výtvarnou divadelní magii a ekologicky udržitelnou scénografii.
foto: Michal Kňava