Horký Ladislav

Ladislav Horký (* 1973)

·         hráč na barokní violu da gamba a čtyřstrunný violone, středověké smyčcové nástroje rebek a viola d’arco, zobcovou flétnu, na klasickou, renesanční a barokní kytaru a na dobové bicí nástroje

·         vystudoval sociální pedagogiku na Univerzitě Hradec Králové a Akademii staré hudby na Masarykově univerzitě v Brně, obor Teorie a provozovací praxe staré hudby; violu da gamba zde studoval u Tilly Seymann-Dotzler a Petra Wagnera, diplomovou práci věnoval českému baroknímu skladateli Georgu (Jiřímu) Melceliovi, OPraem. s cílem znovuuvedení tohoto brilantního kontrapunktika do širšího povědomí veřejnosti

·         v rámci valtické školy staré hudby navštěvoval třídy Michaela Brüssinga (viola da gamba), Coriny Marti a Jakuba Kydlíčka (středověká hudba), Marka Špeliny (ansámblová hra zobcových fléten) a Lukáše Vendla (basso continuo); absolvoval dílnu renesanční hudby Španěla Fernanda Marína, specialisty na na hru na historické smyčcové nástroje a muzikologa

·         v roce 2001 založil s Kamilem Remešem kapelu Čabraka, která prošla dlouhým vývojem a se kterou dnes prezentuje – nezřídka za pomoci hostů – jednak vlastní autorskou tvorbu, jednak etnickou hudbu, v současnosti především hudbu perskou a sefardskou, kterou navrací za pomoci etnických a dobových nástrojů zpět ke kořenům

·         od roku 2007 vede soubor Musica per gaudium, dříve dětský, dnes již samostatně koncertující soubor věnující se staré hudbě (především renesanční a raně barokní) s občasnými výlety do etnické hudby (Balkán, Slovensko, sefardské písně); v roce 2016 se stal tento soubor laureátem soutěže Concerto Bohemia.

·         v roce 2011 založil společně s Kamilem Remešem a Vlastimilem Kovářem soubor La Bilancetta, zabývající se vokálně-instrumentální hudbou italského raného baroka, francouzskou barokní hudbou 17. století, renesanční hudbou (15. – 16. století) a v současnosti také hudbou středověkou (13. století – poč. 15. století)

·         v roce 2012 založil ansámbl Consortio Melcelii, se kterým se zaměřil na uvádění kompozic Georga Melcelia, jehož mešní skladby a nešpory byly v 2. polovině 17. století v Čechách považovány za vzory tohoto žánru; prozatím byly souborem složeným ze zpěváků a instrumentalistů z východočeského regionu (od Přelouče po Českou Skalici a od Trutnova po Opočno) uvedeny v novodobých premiérách premiérách skladby Missa absque Nomine (2012) a Vesperae Canonicae Minores de B. V. M. (2013) a ve spolupráci s Michaelem Pospíšilem a Ensemble Versus (um. ved. Vladimír Maňas) Requiem Aeternam (2015)

·         dlouhodobě spolupracuje s Michaelem Pospíšilem a jeho souborem Ritornello (programy Tance Smrtí, Majáles, Missa O Gloriosa Domina a další)

·         vyučuje v ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř violu da gamba a vede consort viol da gamba Consortvs F:A:G:V:S:, se kterým se zaměřuje především na hudbu 15. a16. století

·         v ZUŠ Náchod vyučuje hru na klasickou kytaru, zobcovou flétnu a kontrabas