Horský Roman

Absolvoval jsem konzervatoř v Teplicích. Vyučuji hru na pozoun, baryton, tenor, tubu a zobcovou flétnu. Mám dlouholetou praxi jako hráč na pozoun u vojenské hudby v Hradci Králové. Ve volném čase rád sportuji, jezdím na kole, kolečkových bruslích, v zimě na snowboardu a běžkách, věnuji se modelařině, zajímají mne Rc – modely aut. 

Co nabízím? Žák začíná zobcovou flétnou, kde si osvojí správné návyky dýchání, seznámí se s notami, rytmickou stránkou a probouzí v sobě muzikálnost. Po třech až čtyřech letech může, pokud má fyzické předpoklady a chuť, přejít na žesťový nátrubkový nástroj pozoun. Nejdříve začínáme na pístovém trombonu. Po zvládnutí techniky hry automaticky ovládá i melodický nástroj baryton, který má naprosto stejný prstoklad pravé ruky. Teď se již začínáme učit na snižcový-tahový pozoun. Tyto nástroje jsou psány v notaci basového klíče. Pokud má žák zájem., naučí se i houslový, a tím automaticky ovládá hru na tenor. Je shodný s barytonem ( i technikou ), liší se pouze užší menzurou. Na výše uvedené hudební nástroje hrajeme pouze jedním stejným nátrubkem.Během prvního cyklu v ZUŠ jsou hráči schopni uplatnit své umění jak v tanečním orchestru na pozoun, tak i v dechovém na baryton, tenor nebo pozoun. Tyto soubory jsou pak motivací pro další odborný růst každého jednotlivce. 

Ve školním roce 2006-2007 jsme založili žesťový kvartet „Lesáci“ ve složení Zdeněk Borecký- pozoun, Radek Brož- tenor, Marek Vojtíšek- pozoun, Martin Havel-tuba. Zúčastnili jsme se krajského kola soutěže ZUŠ komorních souborů v Jičíně, kde jsme získali 3. místo. Navíc Martinu Havlovi byl udělen diplom za mimořádný sólový výkon ve hře na tubu v krajském kole soutěže ZUŠ dechových orchestrů v Úpici. 

SNIŽCOVÝ POZOUN patří mezi dechové žesťové nástroje, kde podobně jako u trubky nebo lesního rohu tón tvoříme pomocí nátrubku, který přikládáme ke rtům. Jednotlivé tóny snižujeme nebo zvyšujeme klouzavým pohybem snižce. Tento nástroj se uplatňuje jak v tanečních, tak i v klasických dechových kapelách. 

BARYTON, TENOR jsou melodické dechové hudební nástroje, které mají uplatnění buď jako sólové, nebo v dechových orchestrech.