Kočí Markéta

Jmenuji se Markéta Kočí, roz. Černá, narodila jsem se roku 1976 v Broumově. Jelikož dědeček hrál na housle, toužila jsem se na tento nástroj také naučit . Nejprve jsem navštěvovala soukromou výuku hry na housle a v šesti letech jsem byla přijata do Lidové školy umění v Jaroměři. Zde jsem se učila u p. učitele Jaroslava Voňky hře na housle a u p. učitelky Olgy Gaberové hře na zobcovou flétnu. Na jaroměřské LŠU jsem absolvovala první i druhý cyklus hry na housle. Po složení maturitní zkoušky na Gymnáziu V. Lindy v Jaroměři jsem byla přijata ke studiu na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové – obor učitelství hudební výchovy a matematiky. V této době jsem také soukromě studovala zpěv u koncertní pěvkyně Libuše Novákové v Jaroměři. Státní závěrečné zkoušky z hudební výchovy, matematiky, pedagogiky a psychologie jsem úspěšně složila v roce 2000. Od školního roku 1993-1994 pedagogicky působím na Základní umělecké škole v Jaroměři, kde jsem průběžně vyučovala a vyučuji hru na housle, hru na zobcovou flétnu a hudební nauku. Od patnácti let se věnuji interpretaci duchovní hudby a působím jako sbormistryně a dirigentka pěveckého sboru a orchestru při chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři. Pravidelně spolupracuji s pěveckým sborem „Smetana“ z Hradce Králové a pěveckým sdružením „Cantus z Jaroměře.