Kovář Vlastimil – ředitel školy

Vlastimil Kovář vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové, obor Uměleckořemeslné zpracování dřeva a souběžně obor stavba varhan. Během studií se začal intenzivně věnovat hře na varhany u Martina Strejce. V roce 2002 dokončil studia na Univerzitě Hradec Králové obor učitelství hudební a výtvarné výchovy a v roce 2007 sbormistrovství chrámové hudby, kde měl možnost studovat hru na varhany u Františka Vaníčka, po kterém následovalo studium oboru duchovní hudby na JAMU v Brně, ve varhanní třídě Pavla Černého. Od roku 2014 je studentem na akademii staré hudby při Masarykově Univerzitě v Brně, obor cembalo u cembalistky Moniky Knoblochové. Během svých studií absolvoval několik mistrovských varhanních kurzů, mimo jiné v holandském Haarlemu u Lorenza Ghielmiho, Ewalda Koimana a Siegberta Rampeho. Je ředitelem kůru chrámu Nanebevstoupení Páně v Josefově, zpěvákem, cembalistou a varhaníkem v souborech Consortio Melcelii a La Bilancetta, Ritornello, Cappella Ornamentata, Principals, které se věnují staré hudbě 16.-18. století. Od roku 2011 je činný jako sbormistr jaroměřského smíšeného sboru Jaromír. V letech 2005-2010 úzce spolupracoval s regenschorim katedrály Sv. Ducha v Hradci Králové Josefem Zadinou jako varhaník a zpěvák, kde měl možnost podílet se na několika nahrávkách a významných premiérách soudobé české duchovní hudby společně se Severočeským filharmonickým sborem a se sborem Cantores Gradecenses. S obdobným zaujetím pro hudbu 16.-18. století se věnuje hudbě druhé poloviny 20. století až po současnosti. Od roku 2011 je ředitelem Základní umělecké školy F. A. Šporka v Jaroměři, kde vyučuje hru na varhany, cembalo a klavír.