Leksová Veronika

Jmenuji se Veronika Leksová. Jsem studentkou 2. ročníku Univerzity Hradec Králové, studuji na hudební katedře a katedry pedagogiky a psychologie – etická výchova.
Už od pěti let jsem začala hrát na akordeon v Základní Umělecké Škole ve Svitavách ve třídě Martiny Zobačové, Dis. Odabsolvovala jsem u ní 2 cykly a poté jsem se úspěšně dostala v roce 2009 na Konzervatoř do Pardubic do třídy prof. Antonína Dvořáka, který mě po celou dobu studia vedl v mé umělecké činnosti. Byla to pro mě velká změna, v přeučování se z klávesového akordeonu na knoflíkový akordeon – bajan systém. Každý začátek něčeho nového je těžký, ale díky svému skvělému profesoru jsem to zvládla „levou zadní.“ O rok později v roce 2010 jsem se zúčastnila soutěže konzervatoří v Pardubicích v oboru akordeon, kde jsem obdržela 2. cenu. Znamenal to pro mě výrazný pokrok v přeučování se na nástroj. Dále jsem studovala u Mgr. Jakuba Jedlinského v komorní hře. Vyzkoušela jsem mnoho kombinací, např. akordeon – zpěv, akordeon – hoboj, akordeon – příčná flétna. Nejlépe se mi pracovalo se zpěvem. Zaměřili jsme se převážně na tvorbu Bohuslava Martinů v jeho díle Písničky na jednu a na dvě strany.
Během studia jsem se zúčastnila několika domácích i mezinárodních soutěží, například v polském Tczewu v roce 2013, v nejvyšší kategorii jsem obdržela 3. cenu, dále soutěž konzervatoří téhož roku, v nejvyšší kategorii jsem obdržela 2. cenu. 
Během studia jsem měla možnost se zúčastnit mistrovských interpretačních kurzů v Dunajské Stredě u významných osobností akordeonové hry (I. Ignaczewski – Polsko, J. von Rüden- Dánsko, G. Dellarolla – Itálie, Petr Meisl – ČR. Aktivně se zúčastňuji seminářů v ČR, týkajících se metodiky hry na akordeon (G. Delarolla – Itálie, J. von Ruden – Dánsko, V.Semjonova – Rusko).
Na Konzervatoři jsem absolvovala v roce 2015, kde jsem složila absolventskou zkoušku. Měla jsem tu čest se setkat s hudebním skladatelem PhDr. Jiřím Laburdou, o kterém jsem psala absolventskou práci, ale i interpretovala jeho Sonátu pro akordeon č. 2.