MUSICA PER LEGNI

Flétnový soubor MUSICA PER LEGNI vznikl z původního flétnového kvarteta zobcových fléten, který založila paní učitelka Martina Zemková v ZUŠ ve Dvoře Králové nad Labem. Po jejím odchodu na mateřskou dovolenou byla činnost souboru přerušena na 1 rok. Po roce (červenec 2002) se opět soubor schází a vzniká oficiální název tělesa MUSICA PER LEGNI, což v překladu znamená „hudba pro dechové dřevěné nástroje“. Od září 2004 působí při ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři.