Pozůstalová Jana

Narodila jsem se 9. 7. 1994 v Hradci Králové. Po osudovém setkání v mateřské školce s flétnou zobcovou jsme spolu se svými sestrami (trojčaty) začaly chodit hrát soukromě k flétnistce Heleně Ludvíkové (rozené Mochanové). V 9 letech jsme začaly hrát na flétnu příčnou, věnovaly jsme se především komorní hře. V 15 letech jsem potkala Martina Brunnera, který mi ukázal kouzlo improvizace a probudil ve mně lásku k hudbě jako takové. V 18 letech jsem nastoupila na pardubickou konzervatoř do třídy Mgr. Sylvie Mechové. v 19 jsem začala učit na ZUŠ Bonifantes. Protože jsem zatoužila po změně, na poslední 6. ročník jsem přestoupila k Mgr. Lence Kozderkové, kterou jsem znala z kurzů na Mezinárodní konzervatoř Praha, zároveň jsem začala učit na ZUŠ Jaroměř a ZUŠ Letohrad. Po absolvování konzervatoře jsem se začala naplno věnovat učení. Právě díky učení jsem se dostala ke kurzům Jana Kvapila , Jitky Konečné a postupně se naučila na všechny zobcové flétny. Jsem milovnice fléten v tom nejširším slova smyslu. Od září 2023 učím na ZUŠ Střezina. Pravidelně jezdím na odborné semináře a kurzy ať už jako aktivní účastnice nebo pedagogický doprovod ( Letní flétny, Hudba bez hranic, Bystřická letní flétna).