Přibylová Jana

Jmenuji se Jana Přibylová, narodila jsem se v Hradci Králové v roce 1983. Pocházím z Třebechovic pod Orebem, kde jsem ve svých pěti letech začala chodit do ZUŠ. Původně jsem měla hrát na violoncello, ale protože jsem byla ještě moc malá, přihlásili mě rodiče zatím na klavír. Klavír jsem již neopustila.

Na gymnáziu jsem ve svých dvanácti letech potom začala hrát na druhý nástroj, varhany. Měla jsem to štěstí, že mě učil dnes již zesnulý katedrální varhaník, pan Jiří Strejc. Po maturitě má cesta vedla na Univerzitu Hradec Králové, kde jsem vystudovala hru na varhany u pana doc. Františka Vaníčka a sbormistrovství chrámové hudby. 

Od dětství jsem hrávala na mších a doprovázela chrámové hudebníky. Postupně jsem se stala i korepetitorem sboru gymnázia, na které jsem chodila. Velice si vážím, že jsem několik let mohla spolupracovat jako korepetitorka s královéhradeckým dětským sborem Jitro, cestovat s nimi po Evropě a získávat cenné zkušenosti. Korepetování je asi můj životní koníček. Je to činnost, která mně umožňuje spolupracovat s druhými lidmi, poznat svět a zažít nemalé množství adrenalinu.

Touha zdokonalit se ve hře na klavír mě nakonec přivedla na pardubickou konzervatoř, kde jsem ve třídě nezapomenutelné Martiny Maixnerové vystudovala hru na klavír. 

Jaroměř se stala mým domovem po svatbě, v roce 2011, kdy jsem také začala učit na místní ZUŠ. V Jaroměři doprovázím sbor ZŠ, Ostrováček.