Přípravný smyčcový soubor Mladé smyčce

Přípravný smyčcový soubor založila a vede paní učitelka Jana Kovářová. Jeho členy jsou nejmladší žáci smyčcového oddělení, a to houslisté a violoncellisté, které podporuje klavír. Děti se zde učí základům souhry (společný začátek, tempo, smyky, intonace, vnímání svého hlasu i ostatních) a chování (příprava nástroje, not, stojanů, židlí, respektování druhých, soustředěnost) v souboru či orchestru. Repertoár se přizpůsobuje složení a technickým možnostem žáků, hraje se hudba renesanční, barokní i současná, v případě potřeby vypomáhají žáci starší. V souboru se také zpívá, protože zpívat by měl umět každý muzikant. Tito malí žáčci mají za sebou spoustu zdařilých vystoupení a akcí – vystupovali na koncertech pořádaných naší ZUŠ, zapojili se do Masopustního průvodu ad.