Siřišťová Vlasta

Pocházím z Trutnova, kde jsem také navštěvovala tehdejší LŠU – obor příčná flétna. Zájem o tzv. starou hudbu, tedy hudbu převážně z období baroka a renesance, mě přivedl až ke studiu na Státní konzervatoři v Teplicích, kde jsem v roce 2011 absolvovala obor hra na zobcovou flétnu ve třídě Ilony Veselovské. Cenné pedagogické zkušenosti jsem také získala v kursech První víkendové školy hry na zobcovou flétnu Jana Kvapila. V roce 2016 jsem se rozhodla doplnit si svou kvalifikaci i ve hře na příčnou flétnu. Měla jsem to štěstí, že se mě ujala vynikající flétnistka a skvělá pedagožka Lenka Šimková – Kozderková na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Studium jsem zakončila absolventskou zkouškou.
V letech 1997-2008 jsem působila na ZUŠ v Trutnově převážně jako učitelka hry na zobcovou flétnu, vedla jsem zde i velmi úspěšný soubor zobcových fléten. V roce 2013 jsem přijala nabídku tehdejšího vedení ZUŠ R. A. Dvorského ve Dvoře Králové nad Labem a zde působím jako učitelka hry na příčnou a zobcovou flétnu, vedu také soubor zobcových fléten Flauti Dolci. Moji žáci se pravidelně účastí soutěží základních uměleckých škol a úspěšně reprezentují i na úrovni krajských kol. S radostí jsem přijala nabídku vyučovat i na zdejší škole.