Smyčcový soubor Musica Sporcka

Smyčcový soubor se věnuje hudbě od renesance přes baroko a romantismus až po současnost. Obsazení se mění, stálé jsou dvoje housle, viola a violoncello, které se občas rozšíří na troje housle, dvě violy a dvě violoncella, příležitostně se přidá kytara, varhany, cembalo, klavír, bicí, kontrabas – podle potřeby. Soubor má za sebou řadu zdařilých vystoupení na domácí půdě, jako host na různých akcích a koncertech po kraji i v zahraničí. Spolupracuje se smyčcovým i komorním orchestrem ze ZUŠ Dvůr Králové, se soubory naší ZUŠky (kytary, flétny), pěveckým sborem Jaromír i bývalými žáky, kteří mají stále chuť společně tvořit, navázal spolupráci s hudební školou v Groβenheinu, kde v minulém školním roce proběhl společný koncert.
Žáci se ve skupině nestejně starých spolužáků učí souhře, muzicírování, kolektivní spolupráci a zodpovědnosti za společné dílo – poslouchat druhé a ladit k nim, udržet melodii a rytmus vlastního hlasu, respektovat dirigenta, tempo, dynamiku, smyky, frázování, pravidelně se připravovat, účastnit se soustředění a vystoupení. Zároveň se učí vnímat a respektovat druhé i po lidské stránce – různé úrovně technických dovedností, vědomostí a charakterových vlastností jsou příležitostí k rozvíjení sociální inteligence a lidských vztahů.
Soubor vede paní učitelka Jana Kovářová.