Ulichová Radka

Radka Ulichová absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Čj – Vv pro 2. a 3. stupeň. Od roku 1994 pracuje jako učitelka výtvarného oboru, kde s dětmi proniká do tajů různých  výtvarných technik (kresby, malby, grafiky, modelování a konstruování). Věnuje se textilní tvorbě (šití, malování na hedvábí, paličkování, výšivce) a malbě. Nejbližší je jí však keramika. Znalosti o ní si prohlubuje v Keramickém studiu v Kohoutově. Její práce jsou prezentovány na regionálních výstavách (např. v muzeu a galerii v Jaroměři, Dvoře Králové n. L.). 

Podpora tvořivých schopností, samostatného uvažování, rozhodování a příležitost k odbornému vzdělání v oblasti kresby, malby, grafiky, keramiky či jiného trojrozměrného konstruování na kvalitní úrovni, to je hlavní náplní výuky výtvarného oboru. Vycházíme z předpokladů každého dítěte, které se dívá na svět svým způsobem, přemýšlí co dělá a jak to dělá, zkoumá a hledá nové, nepoznané.

Dětský výtvarný projev se s věkem vyvíjí. Ti nejmenší jsou nadšené a spontánní. Nejsou ještě ovlivněny zaběhanými stereotypy, hranicemi, co se smí a co už ne. Ti starší rádi objevují, zamýšlejí se, debatují a polemizují. Začínají prosazovat své zájmy, své výtvarné vzory i techniky. Kresba a malba podle modelu (zátiší, portrét, postava), přepis volné i městské krajiny, fantazijní tvorba. Někteří mají potřebu ještě lépe zvládat výtvarné techniky a dokazují sami sobě i ostatním, kde leží ona pomyslná hranice, zaměřují se na složitější postupy kresby, malby grafiky, plastiky, keramiky, textilní tvorby. Během výuky využíváme odborných publikací (knih, novin a časopisů) a všudypřítomného internetu.

Hodina je koncipována tak, že se v jejím začátku důsledně věnujeme motivaci. Děti o námětu hlouběji přemýšlejí, vyprávějí, snaží se konkrétně pojmenovat své představy a záměry. Soustředěnost, hledání – to je cesta k překonání povrchnosti a netečnosti. Žáci objevují nové světy a obohacují se navzájem. Slovní hodnocení, a to nejen ze strany učitele, ale i spolužáků, probíhá během samotné hodiny. V závěru jednotlivá dílka soustředíme na jednom místě a komentujeme představy, srovnáváme s ostatními a zjišťujeme, jak jsme odlišní. 

Individuální a kolektivní práce prezentujeme na společných výstavách, přehlídkách a soutěžích výtvarných oborů. S dětmi se věnujeme také „obrázkům na zakázku“. Vyrážíme do terénu a tvoříme tam (např. výmalba výplní v MŠ Na Zavadilce, malba na zeď ve zdejším plaveckém areálu, anebo zimním stadionu. I klavír stojící na jaroměřském náměstí jsme si pomalovali sami. Nedaleký areál v Kuksu je zase příjemnou změnou na začátku školního roku, kdy se věnujeme kresbě a malbě v plenéru, land artu a dalším aktivitám. Také jarní výtvarné dílny na Kuksu mají svoje osobité kouzlo. Žáci tvoří díla  větších rozměrů, anebo objevují komplikovanější techniky, na které v průběhu roku nezbývá čas.